วัดพระศรีมหาอุมาเทวี

หนึ่งในวัดที่ได้รับความนิยมในการไปกราบไหว้สักการะอยู่เป็นประจำ คือ วัดแขก หรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ซึ่งมีอายุอานามมากว่า 100 ปีแล้ว ชื่อของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี นั้นบ่งบอกถึงนิกายที่ผู้ก่อตั้งนับถือว่าเป็น นิกายศักติ คือ นับถือเทพสตรี (มหาเทวี) ซึ่งเทพสตรีในศาสนาฮินดู อย่างพระศรีมหาอุมาเทวี หรือ พระแม่อุมานั้น เป็นพระมเหสีของพระอิศวร หรือพระศิวะ Continue reading “วัดพระศรีมหาอุมาเทวี”