มีศักยภาพในการกระชับความสัมพันธ์

ในโอกาสนี้ดร. วิมลคุณ Kosumas รองอธิบดีกรมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “มีศักยภาพในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและรัฐมหาราษฏระมากขึ้น OSMEP [สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม] ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ โต๊ะทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน SME กับอิตาลีและญี่ปุ่น “เราสามารถตั้งสำนักงานที่คล้ายกันสำหรับมหาราษฏระได้เช่นกัน”

นาย Desai กล่าวว่าเขาคาดหวังว่าไทยจะสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาราษฏระได้จัดตั้งสวนอุตสาหกรรมเฉพาะและอีก 9 แห่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา “ความฝันของฉันคือการดูเสื้อผ้าส่วนใหญ่ในตลาดโลกที่มีชื่อว่า ‘Made in India'” เขากล่าวว่ามหาราษฏระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของจีดีพีของอินเดียมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกและดึงดูดการลงทุนโดยตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *